Het bedrijfsmiddel dat u wilt leasen met een financial leaseconstructie.
De verkoopprijs van het object inclusief btw.
De inruilwaarde van uw huidige auto kunt u als extra aanbetaling inbrengen waardoor het leasebedrag en leasetermijn verlaagt.
Een bedrag dat u (lessee) bij het aangaan van een contract betaalt aan leverancier om het leasebedrag te verlagen, hetgeen leidt tot een verlaging van het maandelijkse leasetermijn.
Voor starters (datum oprichting 0 t/m 24 maanden) moet minimaal 25% aanbetaling of inruil van de aanschafwaarde excl. BTW voldaan worden.
Afkoopwaarde van bijvoorbeeld u: lease contract, financiering of slottermijn.
Dit is het bedrag dat u wilt gaan leasen. Dat kan het aanschafbedrag zijn van het object als u voor 100% wilt leasen of lager als u zelf een deel wilt aanbetalen / inruilen. Dit bedrag kan nooit hoger zijn dan de waarde van de auto exclusief BTW (wanneer u btw-plichtig bent).
De vooraf vastgestelde periode waarbinnen de Financial lease moet worden afgelost. De looptijd van het contract kunt u koppelen aan de economische levensduur van het object of aan uw afschrijvingsschema.
Een van tevoren vastgesteld restbedrag dat aan het eind van de looptijd van het contract moet worden voldaan. Over dit bedrag betaalt u tijdens de looptijd alleen rente en geen aflossing. Dat scheelt aanzienlijk in uw leasetermijn. Aan het einde van de looptijd kunt u ervoor kiezen om de slottermijn te voldoen of om de inruilwaarde van de auto hiervoor te gebruiken.

Over de hoogte van de slottermijn hoeft u zich geen zorgen te maken: deze is maximaal gelijk aan de verwachte restwaarde van de auto en wordt doorgaans behoudend vastgesteld. Zo dekt u met de restwaarde van de auto de slottermijn af en houdt u uit de inruil in de regel nog geld over voor de aanschaf van uw volgende auto. Wilt u geen gebruik maken van de slottermijn? Dat kan uiteraard door de Financial Lease tijdens de looptijd af te bouwen naar 0,-.
Dit is het bedrag dat u maandelijks betaalt voor het gebruik van het geleaste object en vrij van BTW. Bij deze berekening is uitgegaan van een maandelijkse betaling achteraf en een jaarrente van 5,5%.
Maximaal leasebedrag is de aanschafwaarde excl. BTW. De BTW betaalt u minimaal contant aan of doet dit dmv inruil. U kunt de BTW van het aankoopbedrag (versneld) terugvorderen van de fiscus.
Kies het bouwjaar van uw auto (1e tenaamstelling). Is uw auto ouder dan de weergegeven mogelijkheden dan hebben wij geen mogelijkheden.

Bereken uw Financial Lease:

   Leasebedrag   
   Bouwjaar   
   Looptijd   
   Slottermijn   
   Leasetermijn